Laboratorieförbrukningslösningar

J.able tillhandahåller vanliga laboratorieförbrukningsvaror som kan användas i stor utsträckning i en mängd olika fysikaliska forskningsexperiment, såsom mikromaterialexperiment, genteknikexperiment, subfysikaliskt experiment, cellprocessexperiment och så vidare.
Vårt företag har en stark formdesignförmåga, precisionsbearbetningsförmåga och plastformningsförmåga.Samtidigt tillhandahåller vi olika formutvecklings- och produktanpassningstjänster till industrin.
Vi har salivuppsamlingstrattar, provrör, centrifugrör, pipettspetsar, PCR-rör, ympslingor och nålar, PC-frysboxar, skruvlocksmikrorör, serologiska pipetter...